ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЛОБОДЕНЮК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА (далі – Продавець) з однієї сторони, та інша особа, що прийняла умови даного Договору публічної оферти (далі – Покупець), з іншої сторони, далі разом Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, інформація про які розміщена на сайті Продавця http//:www.teslabatteries.kiev.ua (надалі – Сайт). Покупці при придбанні Товарів, інформація про які розміщена на Сайті, приймають умови даного Договору про нижченаведене.

1.     Загальні положення

1.1.    Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді даного Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі «Оформлення замовлення», або при оформленні Замовлення за допомогою електронної пошти чи за номером телефону, які вказані в розділі Контакти на Сайті, означає що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно діючого законодавства України, прийняв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2.    Договір публічної оферти є публічним. При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати та доставки Товару Продавцем, відповідальності Сторін.

1.3.    Даний Договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем дій у відповідності до пункту 1.1 Договору, якими Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару, та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного виконання грошових зобов’язань перед Продавцем.

2.     Терміни та визначення

Сайт – інформаційна система, що доступна в мережі Інтернет за адресою https:// www.teslabatteries.kiev.ua.

Договір публічної оферти – публічний договір, який розміщений на Сайті та застосування якого є обов’язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця про придбання Товарів, інформація про які розміщена на Сайті. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, інформація про який розміщена на Сайті, шляхом оформлення Замовлення. Товар – товари та послуги, про придбання якого на Сайті розміщена пропозиція Продавця.

Покупець – будь-яка фізична особа з повною дієздатністю, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно діючого законодавства України, яка відвідала Сайт та має намір придбати той чи інший Товар.

Продавець – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЛОБОДЕНЮК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА (ЄДРПОУ 2803014621), місцезнаходження якого: 04108, м. Київ пров. Квітневий, 10, оф. 77

Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання Товарів, які були обрані на Сайті, що адресований Продавцю.

3.     Предмет Договору

3.1.    Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, що визначені даним Договором, передати Товар у власність Покупця на підставі Замовлення, яке оформлене Покупцем на Сайті, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, що визначені даним Договором, прийняти Товар та оплатити за нього певну грошову суму.

3.2.    Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання даного Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання даного Договору та реалізації Товару.

4.     Права та обов’язки Продавця

4.1.    Продавець зобов’язаний: виконувати умови даного Договору; виконувати Замовлення Покупця у відповідності до умов даного Договору; передати Покупцю Товар згідно до оформленого Замовлення та умов даного Договору; перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі.

4.2.    Продавець має право: в односторонньому порядку призупинити поставку Товару за даним Договором у випадку порушення Покупцем умов даного Договору. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку, розміщуючи їх на Сайті. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.     Права та обов’язки Покупця

5.1.    Покупець зобов’язаний: своєчасно оплатити та отримати Товар у відповідності до Замовлення на умовах даного Договору; ознайомитись з інформацією про Товар, що розміщена на Сайті; при отриманні Товару у особи, що виконує його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку пошкодження або неповної комплектації Товару – відмовитись від отримання Товару у відповідності до Замовлення та повідомити Продавця.

5.2.    Покупець має право: оформити Замовлення на відповідній сторінці Сайту; вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

6.     Порядок оформлення Замовлення

6.1.    Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом натискання кнопки «Замовлення підтверджую», або зробивши Замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, що вказані в розділі Контакти на Сайті.

6.2.    Термін формування Замовлення становить до 3 (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. У випадку, якщо Замовлення оформлене у вихідний чи святковий день, термін формування починається на наступний день після вихідного/святкового дня.

7.     Ціна Договору та порядок оплати

7.1.    Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, що поміщені до віртуального кошика, та ціни доставки, яка визначається в залежності від типу доставки.

7.2.    Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від зміни кількості та/або номенклатури Товару та/або типу доставки.

7.3.    Покупець може сплатити Замовлення в національній валюті України наступними способами: готівкою при отриманні Замовлення, банківською карткою на Сайті при оформленні Замовлення та за безготівковим розрахунком згідно наданого Продавцем рахунку-фактури.

7.4.    Оплата Замовлення за безготівковим розрахунком має бути здійснена Покупцем шляхом 100% авансового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 3 (трьох) банківських днів з дня виставлення рахунку-фактури. При не надходженні грошових коштів, протягом встановленого проміжку часу, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення.

7.5.    Замовлення, яке не було передплачене Покупцем, резервується на 3 (три) календарних дні. При не викупі Покупцем Замовлення, протягом встановленого проміжку часу, Продавець залишає за собою право анулювати Замовлення.

8.     Умови доставки Товару

8.1.    Доставка Товарів згідно Замовлення, оформленого на Сайті, здійснюється: на обране Покупцем відділення кур’єрської служби, за вказаною Покупцем адресою або можливий самовивіз з офісу  Продавця за адресою: 04136, м. Київ, вул., Івана Виговського, 3, офіс 114.

8.2.    При доставці Замовлень за допомогою кур’єрської служби, Покупець в повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії-перевізника. При виборі Покупцем доставки за адресою Продавець залишає за собою право вибору кур’єрської служби для здійснення доставки.

8.3.    Відправка Замовлення здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підтвердження Замовлення Покупцем. Вихідні та святкові дні не входять до числа робочих днів.

8.4.    Разом з Замовленням Покупцю надаються наступні документи: фіскальний чек або видаткова накладна (в залежності від типу оплати), транспортна накладна (видається кур’єрською службою при доставці).

8.5.    Покупець зобов’язаний в присутності кур’єра або в пункті видачі провести приймання замовленого Товару за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю Товару.

8.6.    Факт передачі Товару підтверджується підписанням Покупцем транспортної та/або видаткової накладної.

8.7.    Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти на Сайті.

9.     Умови обміну Товару

9.1.    Обмін Товару можливий лише у випадку наявності заводських дефектів, які не можливо було виявити при отриманні Товару (Товар неналежної якості). Розгляд вимог, пов’язаних з обміном Товару, здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених діючим законодавством України, в тому числі, але не виключно та письмової заяви на повернення Товару. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил використання або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили. Обмін товару неналежної якості можливий тільки на підставі надання Покупцем Продавцю, відповідного документу (висновку) уповноваженого сервісного центру.

10.      Відповідальність Сторін та вирішення спорів

10.1.      Покупець та Продавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, передбачену даним Договором та діючим законодавством України.

10.2.      Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію та характеристики Товару.

10.3.      У випадку настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов даного Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню умов даного Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти їм розумними мірами. Сторона, що потрапила під вплив обставин непереборної сили, зобов’язана негайно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів, повідомити іншу Сторону про такі обставини. Настання обставин непереборної сили не звільняє Сторони від виконання основного зобов’язання за Договором. Не повідомлення про настання обставин непереборної сили в порядку, що передбачений даним пунктом Договору, виключає можливість будь-якої із Сторін посилатися на такі обставини в подальшому.

11.      Політика захисту персональних даних

11.1.      Персональні дані, що надаються Покупцями, є конфіденційною інформацією та не передаються третім особам, окрім випадків, що передбачені законодавством України.

11.2.      Персональні дані оброблюються Продавцем виключно в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів». Такі дані, у відповідності до вимог законодавства України, регулюючого правовідносини, пов’язані з захистом персональних даних, зберігаються та використовуються в рамках всіх правовідносин, що виникають між Покупцем та Продавцем.

11.3.      Покупець висловлює згоду на обробку своїх персональних даних наступним чином: При оформленні Замовлень на Сайті; При реєстрації в особистому кабінеті на Сайті; При участі в рекламних активностях Продавця у відповідності з правилами проведення таких заходів.

11.4.      При відвідуванні Сайту Продавець збирає, зберігає та обробляє таку інформацію як IP-адреси, дату та час відвідування, тип та мову браузера, файли cookies – виключно для надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.

11.5.      Продавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатись та оброблюватись у відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

12.      Розсилки та інформаційні повідомлення

12.1.      Розсилки та інформаційні повідомлення направляються на адреси електронної пошти Покупців, які придбали Товар через Сайт та/або брали учать в акціях та/або інших маркетингових активностях (конкурси, розіграші призів/подарунків та інше), які проводились Продавцем або третіми особами на замовлення Продавця.

12.2.      Підставою для отримання розсилки та/або інформаційного повідомлення є адреса електронної пошти або номер телефону, яку Покупець за власною ініціативою повідомив у відповідній анкеті (заповненої їм для участі в акціях та/або маркетингових активностях), реєстрації на Сайті або при оформленні Замовлення на Сайті.

12.3.      Зазначені розсилки містять інформацію про майбутні акції з продажу Товару, розіграшах, знижках, спеціальних пропозиціях та інших заходах для Покупців. 12.4.      Покупець в будь який момент може відписатись від отримання розсилки через відповідний функціонал в особистому кабінеті на Сайті. 13.      Порядок розірвання Договору Одностороння відмова від Договору не допускається. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами його умов.